Behandelafspraken

Op de website, www.kinderoefentherapie-eindhoven.nl, vindt u alle informatie over de praktijk. Hier vindt u o.a. informatie over het onderzoek, de behandeling en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar.

Omdat we behandelen volgens afspraak is het van belang dat uw kind op tijd aanwezig is. U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen. De afspraak wordt dan niet in rekening gebracht.

U dient mee te nemen voor de eerste afspraak: het legitimatie bewijs van uw kind, het verzekeringspasje en eventueel de verwijzing van arts/ specialist. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte, u wordt daar opgehaald. De behandeling vindt één keer in de week plaats in de praktijk.

In de praktijk wordt gewerkt met een schriftje voor uw kind(eren). Hierin worden oefeningen, speciaal gericht op uw kind, geschreven die van belang zijn voor de ontwikkeling.

Indien u extra informatie wilt over bijvoorbeeld ziektebeelden of gedragsproblemen kunt u altijd bij ons informeren. In de praktijk is informatie aanwezig over: AD(H)D, Dyslexie, Dyscalculie, Kernautisme/Klassiek Autisme, RETT, Desintegratiestoornis/syndroom van Heller, Asperger, PDD-NOS, MCDD, NLD, Depressie, Kindermishandeling, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Angst, CD en ODD. Indien u informatie wilt over andere onderwerpen kunt u dit altijd aangeven.

U kunt te allen tijden contact op nemen met de therapeuten via telefoonnummer 06-28844394 of via email op info@kinderoefentherapie-eindhoven.nl. Indien er niet wordt opgenomen, kunt u de boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Vraag goed na bij uw zorgverzekeraar wat de vergoeding is. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien u hier vragen over heeft, help ik u graag.

U kunt hier uw rechten en plichten van cliënten in de zorg nalezen

Poirterslaan 29 | 5611 LA Eindhoven | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-eindhoven.nl